Województwo ¦l±skie

Aktualno¶ci ze ¦l±ska


Muzeum ¦l±skie uczy ¶l±skiego
Muzeum ¦l±skie w Katowicach zaprasza na spotkania O ¦l±sku po ¶lónsku. Lekcyje ¶lónskij godki dla wszystkich tych, którzy chc± poznać język ¶l±ski lub pragn± pochwalić się jego znajomo¶ci±.
Lekcje skupi± się na przekładach wierszy znanych poetów na język ¶l±ski. Cykl spotkań ma pokazać, że możliwe s± przekłady literatury ¶wiatowej, co oznacza, iż mowa ¶l±ska nie jest pod żadnym względem ułomna. Zajęcia rozpoczynaja się zawsze oo godzinie 12.30. Wstęp jest wolny. W ramach lekcji będ± poprowadzone spotkania tematyczne:
30 stycznia - Ukiołzdnóńć idzie roz dwa
- na lekcji pierwszej omówione zostan± cechy charakterystyczne ¶l±skiej mowy, czym różni się ona od podobnych systemów językowych oraz zaprezentowane zostan± przypadki słów, które w językach pokrewnych maj± podobn± postać, ale zupełnie inne znaczenie
27 lutego - ¦lónzoki niy pingwiny
- w trakcje drugiego spotkania omówimy język ¶l±ski od strony wymowy dĽwięków, budowy i odmiany wyrazów i słownictwa
27 marca - Jak to wszyjsko naszkryflać?
- na lekcji trzeciej będzie mowa o historii ¶l±skiego pi¶miennictwa, o problemach ujednolicenia języka, o zasadach zapisu mowy ¶l±skiej
24 kwietnia - Niy jyno szachty i kóminy
- górno¶lónske landszafty - tematyka kolejnego spotkania ze ¶l±sk± mow± inspirowana jest nastrojowymi obrazami Edeltraudy Jerominek. Bogactwo, jakie kryje w sobie górno¶l±ski pejzaż, zadaje kłam popularnym stereotypom o szarzyĽnie tego miejsca. Przeniesiemy się na ¦l±sk zielony, pachn±cy drewnem starych chat i na ¦l±sk mieni±cy się czerwieni± cegieł ko¶ciołów i familoków. Poznamy urokliwe zaułki i tajemnicze miejsca, które mijamy podczas swoich codziennych wędrówek.
29 maja
Punktem wyj¶cia kolejnego spotkania będ± ¶l±skie obrzędy i zwyczaje zwi±zane ze ¶więtowaniem uroczysto¶ci rodzinnych. Wykład prowadzony będzie w oparciu o ekspozycję na wystawie etnograficznej Ach, co to był za ¶lub!
26 czerwca
Ostatnie spotkanie z cyklu stanowić będzie swoiste podsumowanie rozważań o ¶l±skiej mowie i jej miejscu w życiu Górno¶l±zaków. Efektem wspólnej debaty nad kodyfikacj± będzie ¶labikorz (elementarz) nawi±zuj±cy do wystawy ¦l±skie ABC według Pawła Wróbla w Galerii Sztuki Pogranicza. Muzeum ¦l±skieBez makówek nie ma Wigilii
W naszym domu, na ¶wi±tecznym stole szczególne miejsce zajmowały makówki. Bo też ten deser jest prawdziwym przysmakiem.
Sposób przyrz±dzenia:
Bułkę pokroić w kostkę. Zmielony mak zalać gor±cym mlekiem i gotować na wolnym ogniu 10 minut. W czasie gotowania dodać pokrojone orzechy i migdały oraz rodzynki i masło. Mieszać, aby masa się nie przypaliła. Pod koniec gotowania dodać cukier.
Proponuję makówki słodzić miodem (najlepszy jest gryczany) i dodawać go do masy po zdjęciu z ognia i lekkim przestudzeniu. Zalać pokrojone bułki i delikatnie wymieszać. Przełożyć do salaterki, a jak makówki całkowicie wystygn±, posypać je tart± czekolad±. (...) NTO 2009.12.24, Maria Żmija-Glombik Bez makówek nie ma prawdziwej Wigilii¦l±ski węzeł już otwarty!
Największe skrzyżowanie autostradowe w Polsce, czyli węzeł So¶nica w Gliwicach, ma być dzi¶ wreszcie otwarte! Tę długo wyczekiwan± informację podała wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Jeszcze wczoraj po węĽle ł±cz±cym autostradę A1, A4 i DK44 (czyli ul. Pszczyńsk±) kr±żyli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i GDDKiA. Sprawdzali, czy na swoim miejscu jest m.in. ponad 250 znaków drogowych, bariery na łukach i oddzielaj±ce jezdnie. Jan Spychała, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, powiedział PDZ, że ¶roda jest formalnie ostatnim dniem na odbiory techniczne.
- Moi inspektorzy nie stwierdzili większych uchybień. Wcze¶niej nie zgłosiła ich policja i straż pożarna. Odbiory zostałyby zakończone wcze¶niej, gdyby bardziej sprzyjała nam pogoda. To była żmudna robota, bo przecież sam węzeł liczy 33 km - mówi Jan Spychała.
Pozwolenie na użytkowanie będzie miało charakter tymczasowy. Na węĽle wci±ż bowiem trwaj± prace budowlano-bitumiczne i wykończeniowe. Szlaban stoi też w ci±gu A1 na zabrzański węzeł Maciejów, którego budowa wci±ż trwa.
- Trzeba się więc będzie jeszcze liczyć z niewielkimi utrudnieniami - dodaje Dorota Marzyńska, rzecznik katowickiego oddziału GDDKiA. (...)
Barierki utrudniaj±ce wjazd na budowany od lipca zeszłego roku węzeł maj± być usunięte dzi¶ o godz. 16. Ze względu na okres przed¶wi±teczny i fakt, że termin uruchomienia inwestycji był tak niepewny, przedsięwzięcie warte 853 mln złotych zostanie otwarte bez fanfar, przecinania wstęgi i przemówień. Dziennik Zachodni 2009.12.23, Joanna Heler, Dorota Niećko Węzeł So¶nica już otwarty!¦l±zacy to twardziele
Ryszard Springer 20 lat temu popłyn±ł z Gdyni do USA jachtem zbudowanym przez samouka w przydomowym ogródku. Teraz swoj± morsk± przygodę opisał w ksi±żce.
Samouk, który założył sobie stocznię w przydomowym ogródku w Imielinie, to nieżyj±cy już Józef Komandera. Był nauczycielem zawodu w szkole górniczej przy katowickiej kopalni Wieczorek. Mało kto dzi¶ pamięta, że był też genialnym szkutnikiem. W ogródku budował jachty, pierwszy już w 1936 roku. Zaraz po wojnie w Imielinie powstała Mewa, która pływała po Jeziorze Paprocańskim, po niej były Czajka, Pigmej i Czapla. Wszystkie także zbudowane w ogródku.
Pan Józef poprowadził mnie do niepozornej szopy. Jej wnętrze wprawiało w osłupienie - była to mała stocznia, ol¶niewaj±ca szkieletami drewnianych żeber i wręg, czym¶, co po kilku miesi±cach ożyje. Wyobraziłem sobie gotow± już łódĽ na wodzie - tak Springer wspomina pierwsze spotkanie z konstruktorem. (...)
- W Kotwicy chciałem pokazać, że na naszym ¦l±sku żyli i żyj± ludzie z pasj± i wizjonerzy. Żałuję tylko, że nie zd±żyłem spisać wszystkiego przed ¶mierci± pana Józefa - mówi Springer.
Jerzy Lewicki we wstępie do Kotwicy zauważył, że ¦l±zacy w krótkim czasie stali się fenomenalnymi żeglarzami, himalaistami, nurkami. Wszystkie ich osi±gnięcia to wysiłek niewielkich zespołów, których inteligencja pozwoliła wychodzić z niespotykanych w cywilizowanych krajach kłopotów. Ksi±żka Ryszarda Springera potwierdza tezę, że ¦l±zacy to twardziele.
Kotwicę można kupić w Księgarniach ¶w. Jacka. Gazeta Wyborcza 2009.12.22, Anna Malinowska ¦l±zak budował jachty w przydomowym ogródkuO górno¶l±skie kolory stadionu
5 tysięcy osób podpisało się pod petycj±, któr± działacze Ruchu Autonomii ¦l±ska złożyli dzi¶ marszałkowi województwa. Petycja dotyczy koloru krzesełek na Stadionie ¦l±skim. Obecny projekt zakłada barwy biało-czerwone, natomiast sygnatariusze zdecydowanie popieraj± wybór barw regionalnych: żółto-niebieskich.
Działacze RA¦ wywiesili baner z hasłem żółto-niebieski Stadion ¦l±ski na galerii sali obrad sejmiku województwa (dawna sala plenarna Sejmu ¦l±skiego). W przerwie obrad wręczono marszałkowi petycję oraz grafikę, pokazuj±c± stadion w barwach regionalnych.
Marszałek przyj±ł petycję i powiedział, że wybór koloru krzesełek będzie jeszcze przedyskutowany. Przy okazji pomylił się argumentuj±c, że stadion ma być aren± narodow± reprezentacji, a nie klubow± Ruchu Chorzów. Miał na my¶li klub, którego barwy s± niebiesko-białe, a nie żółto-niebieskie. To najlepszy dowód, że barwy regionu warto promować w każdym miejscu. www.raslaska.org 2009.12.17, Żółto-niebieski Stadion ¦l±ski


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. www.bedzin.pl  
Przez ¶rodek województwa ¶l±skiego biegnie linia potężnych warowni, które wybudował król Kazimierz Wielki dla obrony... No wła¶nie. Po co polski król wybudował te zamki...?  dalej »
Apel Małopolan w ¦l±skiem do mediów »

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »


Metropolia ¦l±sko-D±browska

Mapy województwa ¶l±skiego


Informator regionalny województwa ¶l±skiego

<a href=http://www.wojewodztwoslaskie.celniej.pl/ title="Województwo ¦l±skie"><img src=http://www.wojewodztwoslaskie.celniej.pl/button.gif width=120 height=60 alt="Informator regionalny województwa ¶l±skiego"></a>
Poprzyj now± nazwę województwa!
Dodaj na swoj± stronę ten button!