Województwo ¦l±skie

Aktualno¶ci z Małopolski


Zagłębie nie chce być pomijane w nazwie
Członkowie Stowarzyszenia Forum dla Zagłębia D±browskiego chc± zmienić planowan± nazwę Górno¶l±skiego Zwi±zku Metropolitalnego. Przygotowali list otwarty, w którym proponuj±, żeby aglomeracja była Metropoli± ¦l±sko-Zagłębiowsk±.
- W parlamencie trwaj± prace nad ustaw± w tej sprawie, więc to ostatni moment, żeby upomnieć się o zmianę. Chcemy, żeby w nazwie aglomeracji znalazło się słowo d±browska. Zależy nam na tym, żeby Zagłębie D±browskie było traktowane po partnersku - mówi Piotr Krawczyk, prezes stowarzyszenia.
Pod listem podpisał się już m.in. Jarosław Pięta, sosnowiecki poseł z PO.
- Aglomeracja nie powinna antagonizować ¦l±ska i Zagłębia nawet w nazwie. Ona powinna mieć charakter neutralny. Można użyć sformułowania Metropolia ¦l±sko- D±browska - mówi poseł.
Pod listem podpisałby się również historyk, profesor Zygmunt WoĽniczka.
- Zagłębie to odrębny region historyczny. Do 1939 roku ¦l±sk i Zagłębie należały do różnych województw. Zreszt± w Zagłębiu w XIX wieku mocna była tradycja powstań narodowych, a potem ruch niepodległo¶ciowy Polskiej Partii Socjalistycznej. Wła¶nie on inspirował Powstania ¦l±skie - podkre¶la profesor. - Forum ma rację, że akcentuje odrębno¶ć Zagłębia, bo po drugiej stronie Brynicy jest silny Ruch Autonomii ¦l±ska, który w ¦l±sku widzi pępek ¶wiata. Powinna też powstać placówka badawcza dla Zagłębia, taka jak Górno¶l±ski Instytut Naukowy.
Profesor WoĽniczka widzi dominację ¦l±ska nad Zagłębiem, które bywa traktowane jak prowincja. Socjolog, profesor Jacek Wódz, dostrzega jeszcze inny problem.
- ¦l±sk zazwyczaj bardziej kojarzy się ludziom spoza naszego regionu z Dolnym, a nie z Górnym ¦l±skiem. Jeżeli więc nazwa metropolii ma funkcjonować w obiegu międzynarodowym, to Silesia bardziej kojarzona jest z Wrocławiem, niż z Katowicami - podkre¶la.
List otwarty z zebranymi już podpisami, zostanie wręczony władzom województwa ¶l±skiego w połowie marca. Niebawem stowarzyszenie ogłosi akcję zbierania podpisów poparcia w¶ród mieszkańców Zagłębia. Dokładna jej data zostanie podana w internecie na stronie stowarzyszenia: www.zaglebie.info. (...) Dziennik Zachodni, Sebastian Reńca 2008.03.01, Zagłębie nie chce być pomijane nawet w nazwieZakonnice z Indii w Zagłębiu
W D±browie Górniczej pracuj± boromeuszki pochodz±ce z Indii. Siostry Marjorie i Shalini dbaj± o wystrój ko¶cioła, służ± jako zakrystianki, katechizuj±, ale również ucz± angielskiego.
Kraje misyjne boromeuszek to: Indie, Belgia, Argentyna, Włochy, Tanzania, a także Polska. Do naszego kraju pierwsze boromeuszki pochodz±ce z Indii przybyły w 1991 roku, do D±browy 14 lat temu.
- Siostry boromeuszki dbaj± o wizerunek ko¶cioła, służ± jako zakrystianki, katechizuj±, udzielaj± korepetycji z języka angielskiego. I co najważniejsze: siostry omadlaj± nasz± parafię i diecezję przed Naj¶więtszym Sakramentem - mówi ks. Andrzej Domagała, proboszcz parafii Naj¶więtszej Maryi Panny w D±browie Górniczej, który był już w kraju pochodzenia zakonnic.
Pracuj±ce w D±browie Górniczej zakonnice uważaj±, że mieszkańcy Zagłębia s± bardzo mili, choć na pocz±tku byli trochę nieufni. Z biegiem czasu przyzwyczaili się do sióstr, a teraz wręcz bywaj± zaniepokojeni, gdy której¶ siostry nie ma w ko¶ciele.
Siostry z tego zgromadzenia pomagaj± też bezdomnym i bezrobotnym. Ich marzeniem jest utworzenie domu spokojnej staro¶ci. Gazeta Wyborcza, aim, kai 2008.02.11, Zakonnice z Indii spotkasz w ZagłębiuSosnowiec nie chce ¶l±skiego logo
Władze Sosnowca przez prawie pół roku my¶lały nad logo promuj±cym miasto. Wreszcie obwie¶ciły: jest! - Może i jest - mówi± specjali¶ci i internauci - ale nadaje się co najwyżej do ozdoby wagonów.
Wyniki pracy wrocławskiej agencji MBC, wynajętej przez władze Sosnowca do opracowania strategii promocyjnej miasta, sosnowieccy internauci zobaczyli w zeszłym tygodniu. Na stronie internetowej www.sosnowiec.info.pl pojawiło się nowe logo miasta i pytanie skierowane do mieszkańców: Czy podoba ci się znak miasta?.
Tak wielu negatywnych odpowiedzi nikt się nie spodziewał. Internauci zarzucili twórcom znaku amatorszczyznę, kicz i brak pomysłu. - Logo jest brzydkie i kojarzy się z producentem kabli. Kolory s± mało dynamiczne, a hasło jak wyjęte z kiepskiej reklamy. Takie logo można narysować w 10 minut i pewnie tyle my¶lał nad nim projektant - napisał internauta Kontrast.
Wielu mieszkańców uważa, że nowy miejski znak nadaje się co najwyżej do reklamowania PKP, Poczty Polskiej lub telefonii komórkowej. - W żadnym wypadku nie może być logo miasta! - grzmi± internauci. - Przecież to logo ma barwy ¦l±ska! Czyżby kto¶ miał problem z geografi± regionu? - zastanawia się jeden z nich.
Hasło Sosnowiec ł±czy autorzy logo ubrali w niebiesko-żółte barwy. - Prosta czcionka ma symbolizować nowoczesno¶ć, a poł±czone fragmenty dwukolorowej ta¶my pod hasłem - chęć współpracy i otwarto¶ć na ¶wiat - wyja¶nia symbolikę wrocławska agencja marketingowa Metamorphosis Brand Communications.
Aleksander Sikora, dyrektor agencji, zapewnia, że jest otwarty na wszelk± krytykę. - Mieszkańcy Sosnowca ocenili jednak projekt, nie znaj±c cało¶ci. Brak wiedzy i odpowiedniego kontekstu spowodował falę negatywnych opinii - mówi.
Innego zdania jest Sebastian Chachołek, specjalista od kreowania wizerunku. - Logo jest ¶wietne, ale w kategorii żartu. Jako znak graficzny nie odpowiada żadnym standardom. Kojarzy mi się ze starymi komunistycznymi napisami na blokach i hutach w stylu partia i naród - w jedno¶ci siła - mówi Chachołek. (...)
Głos internautów miał wpływ na decyzje władz miasta. - Pod wpływem krytyki prezydent Kazimierz Górski wycofał z czwartkowej sesji wniosek o zatwierdzenie logo. I zapowiedział, że kolejne zostanie wybrane w konkursie - powiedział nam radny Krzysztof Haładus. Gazeta Wyborcza, Milena Nykiel, is 2008.02.03, Logo promuj±ce Sosnowiec trafiło do koszaGierek pomoże promować Sosnowiec?
Sosnowieccy radni i działacze Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka chc± wpisać postać byłego I sekretarza KC PZPR do strategii promocyjnej miasta.
Kiedy¶ Edward Gierek wołał do ludzi: Pomożecie!?. Pomożemy! - odpowiadały jednym głosem tłumy zgromadzone na wiecach.
Choć były I sekretarz PZPR już nie żyje, w Sosnowcu znów słychać wołanie o pomoc. Ale tym razem to... Gierek ma wspierać promocję miasta.
Marek Godek, miejski radny, wylicza zasługi Gierka dla miasta: za jego rz±dów przebudowano centrum Sosnowca i powstały nowe osiedla. Nie byłoby też takich dróg. A gdyby nie było dróg, nie byłoby w mie¶cie targów.
Zwolennicy Godka uderzaj± w patriotyczne tony. W pi¶mie do rady miejskiej czytamy: Ocalmy od zapomnienia ¶lady życia i działań tego wybitnego sosnowiczanina, wielkiego Polaka, Męża Stanu. Przygotowali też argumenty dla przeciwników Gierka. Dowodz±, że zawsze nosił Sosnowiec w swoim sercu. Dowód? Proszę bardzo, oto fragment wspomnień I sekretarza: Kocham Zagłębie z niebem powleczonym ciężkimi chmurami, brzemiennymi od pyłów, dymów i sadzy. Zżyłem się z t± ziemi± zryt± szybami i chodnikami kopalń, upstrzon± hałdami, pełn± wówczas biedy i nędzy, z zamieszkuj±cymi j± ludĽmi, hardymi, nie poddaj±cymi się przeciwno¶ciom losu.
Nie ma o co się spierać. - Wszystkim Polakom Sosnowiec kojarzy się z Gierkiem - mówi Godek.
Dlatego w mie¶cie nie wystarczy tylko rondo imienia Gierka. Zdaniem Godka trzeba by jeszcze dołożyć tablicę pami±tkow±, izbę pamięci, nie wspominaj±c już o pomniku.
Urzędnicy magistratu zapewniaj±, że Gierek do strategii promocyjnej raczej nie zostanie wpisany, choć staraj± się nie urazić osób, dla których jest ważn± postaci±. - Jeżeli kto¶ chce się wł±czyć w promocję miasta i przy okazji mówić o Gierku, może to robić - uważa Grzegorz D±browski, rzecznik magistratu. (...) Gazeta Wyborcza, Przemysław Jedlecki 2008.01.18, Czy Edward Gierek może promować Sosnowiec?¦wiatełko do nieba z gór i z Zagłębia
Wielka Orkiestra ¦wi±tecznej Pomocy zagrała w niedzielę po raz 16. Wojewódzki finał, transmitowany na antenie TVP, odbył się w naszym regionie w Zawierciu, ale atrakcje czekały na uczestników zbiórki w wielu innych miastach.
Marian Kaziród, obsługuj±cy butlę z helem do napełniania baloników, postanowił w oczekiwaniu na wieczorne ¦wiatełko do nieba zorganizować własn± akcję. - Nazwali¶my to fasolka do nieba. Mamy mnóstwo balonów i 200 metrów sznurka, do którego je przywi±zujemy - mówił, patrz±c na kolorowy balonikowy sznur powiewaj±cy na wietrze.
Na tych, którym zimny wiatr dokuczył za bardzo, czekały rozgrzewaj±ce dania - grochówka przyniesiona przez strażaków i prażonki, które w dwóch ogromnych 200-litrowych garnkach przygotowały panie z kół gospodyń wiejskich kilku okolicznych miejscowo¶ci. - Ziemniaki, cebulka, boczek, kiełbaska, do tego przyprawy i na wierzch kapustka. Żeby pomóc dzieciom, warto się postarać - mówiła Elżbieta Łachan, przewodnicz±ca koła Bzowianek, która kierowała prac± przy jednym z garnków.
Ewa Kawka na finał przyszła z wnukami - siedmioletni± Natalk± i półtorarocznym Jasiem. - Chcę oddać na licytację wyhaftowan± przeze mnie serwetę. A potem przejedziemy się kolejk±, która dzi¶ jeĽdzi wokół Zawiercia - tłumaczyła pani Ewa.
Prócz serwety na licytację w Zawierciu trafiły m.in. kamizelka kuloodporna od antyterrorystów i mundur, który zagrał w 13 posterunku. Wysoko licytowano waż±cy ponad 11 kilogramów największy na ¶wiecie oscypek, który podobno ma zachować ¶wieżo¶ć przez najbliższ± dekadę, oraz licz±cy sobie 100 milionów lat amonit, który Orkiestrze podarował prezydent Zawiercia. Oscypek za 5 tys. kupiła firma produkuj±ca nabiał. Amonit póĽnym wieczorem kosztował już 7,3 tys., ale walka trwała. - Według danych z godziny 21 z już oddanych puszek mamy 18 tys. Prawie połowa wolontariuszy jednak nadal zbiera - mówiła wieczorem Anna Dudzicz z zawierciańskiego sztabu.
W Sosnowcu o tej samej porze z puszek wysypano już ponad 64 tys. zł. Tu finał zorganizowały sosnowiecki i d±browski UM razem z samorz±dami dwóch uczelni: Wyższej Szkoły Biznesu i Humanitas. Organizatorzy spotkali się w pół drogi między oboma miastami, przed nowo otwart± hal± Expo Silesia, gdzie wieczorem zagrała grupa Feel.
Na licytację trafiła tu m.in. jedna z trzech kilkumetrowych chochli, którymi przez cztery dni mieszano przygotowywan± specjalnie na finał zupę parzybrodę. Gotowaniem kierował Zbyszek ¦liwiński, który przy okazji bił rekord Guinnessa. - Mamy jej ponad 11 tys. litrów. Rozdajemy j± już od rana i będziemy rozdawać też jutro, żeby nic się nie zmarnowało - mówił. (...)
Udział w Orkiestrze mogli wczoraj wzi±ć nawet ci, którzy postanowili wybrać się na narty do Szczyrku. Pod wyci±giem na Golgocie dyżurowały z puszkami 15-latki Karolina Byrt i Patrycja Olszowska. Co chwila kto¶ do nich podjeżdżał i wrzucał pieni±dze. - To pierwszy finał, w którym uczestniczymy i cieszymy się, że tu jeste¶my. Ludzie sympatycznie na nas reaguj± - mówiły.
Kto nie miał czasu, żeby wrzucić datek pod wyci±giem, mógł to zrobić już na trasie. Na nartach kr±żył tam bowiem 17-letni Grzesiek Przybyła. Łatwo go było namierzyć, bo oprócz puszki i identyfikatora miał przyklejone czerwone serduszko na policzku. - Chcemy, żeby Orkiestra dotarła wszędzie, nawet na stok. Narciarzom podoba się ten pomysł - powiedział, grzechocz±c puszk±.
O godz. 20, gdy nad Polsk± rozbłysło tradycyjne ¶wiatełko, w Szczyrku zapłonęły ogniska.
W Węgierskiej Górce Orkiestra poł±czyła się z góralsk± tradycj±. Zabawa zaczęła się tutaj od Niesopustu, czyli Przegl±du Grup Kolędniczych. Młodzieńcy byli przebrani w postacie spotykane kiedy¶ na wsi. Najważniejsze w grupach s± jednak konie w bardzo kolorowych strojach ze specjalnym pióropuszem na głowie. Na szkolnym boisku kolędnicy dali pokaz winszowania i tańców obrzędowych. (...) Gazeta Wyborcza, Iwona Sobczyk, Marcin Czyżewski 2008.01.13


INFORMATOR REGIONALNY WOJ.¦L.
fot. Tomasz Gębu¶  
Przez ¶rodek województwa ¶l±skiego biegnie linia potężnych warowni, które wybudował król Kazimierz Wielki dla obrony... No wła¶nie. Po co polski król wybudował te zamki...?  dalej »
Apel Małopolan w ¦l±skiem do mediów »

DZIENNIKARZE W BŁĘDZIE »
REGIONY WOJ. ¦LˇSKIEGO:
Ziemia Częstochowska »
Zagłębie D±browskie i Krakowskie »
Żywiecczyzna »
Wschodni Górny ¦l±sk »
MIASTA WOJ.¦LˇSKIEGO »
CIEKAWOSTKI W ¦LˇSKIEM »
FORA REGIONALNE »


Metropolia ¦l±sko-D±browska

Mapy województwa ¶l±skiego


Informator regionalny województwa ¶l±skiego

<a href=http://www.wojewodztwoslaskie.celniej.pl/ title="Województwo ¦l±skie"><img src=http://www.wojewodztwoslaskie.celniej.pl/button.gif width=120 height=60 alt="Informator regionalny województwa ¶l±skiego"></a>
Poprzyj now± nazwę województwa!
Dodaj na swoj± stronę ten button!